Brandsektionen

Sektionen tillhör administrativt Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling rf. men är formellt ansluten till Nagu FBK. På så sätt får brandsektionen tillgång till såväl material som utbildningar och försäkringar. Vi har även en styrelseplats i Nagu FBK.