Under åtta år har ett stort antal människor med anknytning till Kirjais by jobbat med en Kirjais historik. Det mesta av arbetet har gjorts av gårdarna, under ledning av Benita och Roland Andrén, som sammanställt och skrivit boken. Under åtta år har man samlat bilder, dokument, grävt i arkiv och i gamla minnen. Fakta möter personliga erfarenheter i en historisk dokumentation som vi hoppas att skall ge mervärde åt både ortsbefolkningen, fritidsboende, tillfälliga besökare och alla som är intresserade av ett stycke bygdehistoria.

 

Boken omfattar över 200 sidor och ca 200 bilder och kom ut  sommaren 2013.

Boken finns att köpa i Kirjais Byhandel eller genom att kontakta Benita Andrén benita.andren@gmail.com.