Föreningen har med gemensamma krafter byggt en lekpark, som vi har omgärdat med en gärdsgård istället för ett traditionellt staket. Detta fyller inte EU-normerna på allmänna lekparker, men för vår privata lekpark gick det an, och vi tycker att denna gärdsgård ger ett stort mervärde i landskapet..

Alla som vill får använda sej av lekparken på eget ansvar och den har minsann varit i flitigt bruk. Numera är det inte bara sommargäster och besökare som använder den utan den används även flitigt av byns egna barn.