Småbåtsfarleden mellan Kirjais och Kyrkbacken i Nagu är ett av föreningens största projekt och har betjänat tusentals småbåtsresenärer under snart 15 års tid.

Farleden går från Kirjais by, under bron mellan Kirjais och Sommarö, nordost om Anisor och in i sundet mellan lillandet och Biskopsö.

Brohålet vid bron mellan Kirjais och Sommarö har vid norrmalvattenstånd en fri hölj på 2,8 meter. Det betyder att man kommer under bron med upp till 8-9 meters båtar såvida det inte finns höga antenner, radare eller dylikt på båten.

Brohålet är en trång plats, så var uppmärksamma för motkommande båtar!