bystrand.fi

       

 


 

    

     kirjaiskursgard.com

       


 

 


 

       

Frivilligt bidrag / Vapaaehtoinen tuki

01.08.2021 kl. 16:57
Bästa/Paras Kirjais & Sommarö vän/ystävä,

Kirjais by är uppskattad i hela Nagu och även i övriga delar av regionen. Midsommarfirandet, lekparken, sportveckan, biblioteket, beachvolleyturneringen och inte minst auktionen är några välkända exempel på livskraften i byn. Verksamheten styrs av byföreningen och verkställs av ett stort antal frivilliga.

 

Coronapandemin har slagit hårt mot verksamheten. I fjol och i år har vi varit tvungna att ställa in många aktiviteter, framför allt auktionen, som är föreningens främsta inkomstkälla då vi inte uppbär någon medlemsavgift. Vi står inför stora ekonomiska utmaningar.

 

Därför vänder vi oss till dig: vill du som vän av Kirjais by ge ett bidrag för att säkra föreningens verksamhet. Vi håller bl a på och färdigställer en fin naturstig som behöver skyltar, infotavlor m.m. och har löpande utgifter för underhåll av byns gemensamma platser.

 

Alla bidrag är välkomna!

 

Inbetalningen kan ske på följande sätt:

 

- föreningens konto Kirjais-Sommaröbygdens Utveckling rf

FI51 5560 0940 0074 05

 

- Mobile Pay nr 88518

 

Tack på förhand för ditt bidrag, vi ses i Kirjais!

 

Styrelsen för Kirjais-Sommaröbygdens utveckling rf-

 

Hyvä Kirjaisin ystävä;

 

Kirjaisin kylää arvostetaan saaristossa laajasti. Juhannussalko, leikkipuisto, urheiluviikko, kirjasto,

rantapalloturnaus ja varsinkin huutokauppa ovat tunnettuja esimerkkejä kylän elinvoimaisuudesta.

Kyläyhdistys johtaa toimintaa suuren vapaaehtoisjoukon turvin.

Koronapandemia on iskenyt lujaa yhdistyksen toimintaan. Viime ja tänä vuonna jouduimme

perumaan monta tapahtumaa. Varsinkin suurimman tulolähteemme, eli huutokaupan peruminen loi

suuren loven kassaamme ja meillä on nyt suuria taloudellisia haasteita.

 

Siksi käännymme puoleesi: voisitko Kirjaisin ystävänä tukea yhdistyksen toimintaa? Viimeistelemme

uutta, upeata luontopolkua, joka tarvitsee kylttejä, opastauluja yms. Lisäksi yhdistyksellä on

juoksevia kuluja kylän yhteisten tilojen ylläpidosta.

 

Kaikki avustukset ovat tervetulleita!

 

Avustusmaksun voit suorittaa kahdella tavalla:

Kyläyhdistyksen tilille (Kirjais-Sommaröbygdens Utveckling rf)

FI51 5560 0940 0074 05

Tai Mobile Pay nro 88518.

 

Kiitos etukäteen tuestasi, nähdään Kirjaisissa!

 

Kirjais- ja Sommaröseudun kehitys ry hallitus