Kontakt

Föreningens ordförande

Kaj Norrman

 0400-975128

kaj.norrman@gmail.com

 

I ärenden som gäller auktionen och lopptorget vänligen kontakta:

Auktion: Kaj Norrman, ordförande

Lopptorg: Lotta Hjellman kirjaisloppis@gmail.com eller  040 544 0462

 

I ärenden som gäller sportskolan vänligen kontakta:

Pia Björkenheim pia.bjorkenheim@gmail.com  eller  040-5539096

 

I ärenden som gäller Chill Beachvolleyturnering vänligen kontakta:

Pia Björkenheim pia.bjorkenheim@gmail.com  eller  040-5539096

 

I ärenden som gäller hemsidan vänligen kontakta:

Sannikka Björklund sannikka.bjorklund@gmail.com (050) 3387034