Sommartorg

27 Augusti 2022 kl. 11.00–15.00
Där hittar du lokala grönsaker, limpor, eventuellt fisk eller jordgubbar, med väderreservation.

Plats
Framför Bybutiken
Kirjaisvägen 547