Kirjais 2023 Auktion

Kirjais- och Sommaröbygdens utveckling organiserar årliga auktion 12.7.2023

 

Auktion i Kirjais 12.7.2023

Den traditionsenliga Kirjais-auktionen är här igen!

Lopptorg och visning av auktionssaker börjar kl 11.00. Auktionen börjar kl 13.00.

Har ni har föremål ni vill sälja på auktionen  gör följande:

-Fotografera föremalen

-Kontakta Kaj Norrman på telefon 0400-975128

-Föreningen behåller 20% av försäljningpriset som arvode. På grund av auktionens popularitet förbehåller vi  rättigheten att begränsa antalet av artiklar.

-Preliminära inlämningsdagar för auktion är 1.7, 2.7, 7.7. och 8.7.

Ifall du vill sälja på loppis och boka bord var i kontakt med:

Lotta Hjellman, e-post kirjaisloppis@gmail.com tfn 040 544 0462  (efter kl. 17.00).

Parkering sker på närliggande åker. Det är mycket viktigt att följa skyltningen och de anvisningar man får.  Parkera enbart på anvisade platser! Felparkerade bilar utgör en säkerhetsrisk!

Kaffe-, saft-, munk- och korvförsäljning. 

Välkommen till Kirjais och göra fynd!