Kirjais Auktion och Loppis 2024 10.7

Lopptorget och visning av auktionssaker börjar kl. 11.00.  

Kaffe-, saft-, munk- och korvförsäljning. Parkering på närliggande åker. Följ anvisningarna! Betalning med kontanter eller med Mobile Pay.


 Välkommen till Kirjais och göra fynd!

Ifall du har föremål du vill sälja på auktion kontakta Kaj Norrman genast tfn 0400 975128.

 Ifall du vill sälja på lopptorget boka bord via e-post
 kirjaisloppis@gmail.com eller kontakta Lotta Hjellman tfn 040 544 0462 (efter kl. 17.00). 

 Välkommen till Kirjais och göra fynd!